Upis na fakultet

Vizija Centra je da svaki polaznik upiše željeni fakultet sa statusom redovnog studenta ("na budžet"). Prema rezultatima sezone 2013/2014. godine u Eduka Centru, 97,6% polaznika ostvarilo je cilj upisa na određeni fakultet, a 85% od njih upisali su se kao redovni studenti. Šta je prouzrokovalo ovako dobre rezultate?

Savremen koncept nastave
Program pripreme prijemnih ispita je u 100%-noj saglasnosti sa pojedinačnim programima fakulteta koje Centar prati i podržava. Takođe, u odabranim poglavljima, program upućuje na način rada tokom prva 2 semestra na fakultetu, što u značajnoj meri "brucošima" olakšava studiranje (ovo je komentar gotovo svakog polaznika Centra koji je pohađao pripremnu nastavu). Na taj način, program je usaglašen i sa trendom reformi Bolonjskog procesa.

Struktura nastave
- na samom početku, testiranjem (koje je besplatno) utvrđuje se nivo potrebne pripremne nastave
- specifični programi za svaki fakultet, departman i odsek
- sažeto, ali jezgrovito predstavljanje teorije koja čini osnovu određene nastavne celine
- sistemska obrada i analiza zadataka i testova na prethodnim prijemnim ispitima, kojom se mogućnost nepolaganja svodi na minimum
- obuka na bazi rešavanja zadataka i testova (simulacija prethodnih zadataka / testova)
- mesečni testovi (veoma značajni zbog sopstvene sigurnosti)
- individualna ili nastava u grupi od najviše 8 polaznika
- interaktivan rad sa svakim polaznikom, pojedinačno
- preko 80 iskusnih predavača (profesora i asistenata fakulteta) uključeno je u nastavu,  sistemom predavanja određenih oblasti

 

PRIMERI TESTOVA koji se koriste u pripremnoj nastavi i koju su bazirani na zadacima sa prijemnih ispita iz prethodnih godina:

* Test iz opšte i neorganske hemije - priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju, veterinu, Tehnološki i Prirodno-matematički fakultet-hemiju

* Test iz organske hemije - priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju, veterinu i Prirodno-matematički fakultet-hemiju

* Test iz matematike 1 pdf) - priprema za upis na Fakultet tehničkih nauka

* Test iz matematike 2 (pdf) - priprema za upis na Fakultet tehničkih nauka

* Test iz matematike 1 (pdf) - priprema za upis na farmaciju

* Test iz matematike 2 (pdf) - priprema za upis na farmaciju

* Test iz opšte hemije (pdf) - oblast: nomenklatura neorganskih jedinjenja, rastvori; priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju, veterinu, Tehnološki i Prirodno-matematički fakultet-hemija

* Test iz organske hemije (pdf) - oblast: nomenklatura organskih jedinjenja, izomerija, alkani, alkeni, alkini, alkil-halogenidi; priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju, veterinu, Tehnološki i Prirodno-matematički fakultet-hemija

* Test iz biohemije (pdf) - oblast: ugljeni hidrati; priprema za upis na farmaciju, medicinu, stomatologiju, veterinu, Tehnološki i Prirodno-matematički fakultet-hemija

* Originalni test iz hemije, Medicinski fakultet Novi Sad (pdf) - sa prijemnog ispita za upis na medicinu, stomatologiju i farmaciju 2006/2007.

 

Spisak fakulteta, odseka i smerova čije programe Eduka Centar aktivno prati i na osnovu kojih koncipira pripremnu nastavu:

ARHITEKTONSKI FAKULTET, Beograd>>>

BIOLOŠKI FAKULTET, Beograd>>>
Biologija
Ekologija i zaštita životne sredine
Molekularna biologija i fiziologija
Profesor biologije i hemije 

EKONOMSKI FAKULTET, Subotica>>>

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, Beograd>>>
Odeljenje za međunarodne odnose
Odeljenje za novinarstvo i komunikologiju
Odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad
Politikološko odeljenje

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Novi Sad>>>
Arhitektura
Elektronika i računarstvo – energetika, elektrotehnika, telekomunikacije
Elektronika i računarstvo – računarstvo i automatika
Građevinarstvo
Grafičko inženjerstvo i dizajn
Industrijsko inženjerstvo i menadžment
Inženjerstvo zaštite životne sredine
Mašinstvo
Mehatronika
Proizvodno mašinstvo
Saobraćaj

FARMACEUTSKI FAKULTET, Novi Sad>>> (privatni)
Farmacija
Medicinska biohemija

FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU, Beograd>>>
Diplomirani fizikohemičar - master

FAKULTET ZA MENADŽMENT, Novi Sad>>> (privatni)
Menadžment u medijima
Menadžment u poslovnoj informatici
Operativni menadžment

FAKULTET ZA USLUŽNI BIZNIS, Novi Sad>>> (privatni)

FARMACEUTSKI FAKULTET, Beograd>>>
Farmacija
Farmacija – medicinska biohemija

FILOLOŠKI FAKULTET, Beograd>>>
Albanologija
Anglistika
Bibliotekarstvo i informatika
Germanistika
Hungarologija
Iberijske studije
Italijanistika
Neohelenske studije
Opšta književnost i teorija književnosti
Opšta lingvistika
Orijentalistika
Romanistika
Slavistika
Srpska književnost sa južnoslovenskim književnostima
Srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima       

FILOZOFSKI FAKULTET, Beograd>>>
Arheologija
Etnologija i antropologija
Filozofija
Istorija
Istorija umetnosti
Klasične nauke
Pedagogija i andragogija
Psihologija
Sociologija

FILOZOFSKI FAKULTET, Novi Sad>>>
Anglistika
Filozofija
Germanistika
Hungarologija
Istorija
Komparativna književnost
Pedagogija
Psihologija
Romanistika
Rumunistika
Rusinistika
Slavistika
Slovakistika
Sociologija
Srpska filologija
Srpska književnost
Srpski u kontaktu
Žurnalistika

FIZIČKI FAKULTET, Beograd>>>
Meteorologija
Opšta fizika
Primenjena i kompjuterska fizika
Teorijska i eksperimentalna fizika

GEOGRAFSKI FAKULTET, Beograd>>>
Demograf
Geograf
Geograf zaštite životne sredine
Prostorni planer
Turizmolog

HEMIJSKI FAKULTET, Beograd>>>
Biohemičar
Hemičar
Hemičar za životnu sredinu
Profesor hemije

MATEMATIČKI FAKULTET, Beograd>>>
Astronomija i astrofizika
Informatika
Matematika

MEDICINSKI FAKULTET, Novi Sad>>>
Farmacija
Medicina
Stomatologija

POLJOPRIVREDNI FAKULTET, Novi Sad>>>
Agroekologija i zaštita životne sredine
Agroekonomija
Agroturizam i ruralni razvoj
Biotehnika i menadžment
Fitomedicina
Hortikultura
Opšti smer
Pejzažna arhitektura
Poljoprivredna tehnika
Ratarstvo i povrtarstvo
Stočarstvo
Uređenje, korišćenje i zaštita voda
Voćarstvo i vinogradarstvo

PRAVNI FAKULTET, Novi Sad>>>

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, Novi Sad>>>
Departman za biologiju i ekologiju
Diplomirani biolog – master
Diplomirani ekolog – zaštita životne sredine, master
Diplomirani molekularni biolog – master
Diplomirani profesor biologije – master
Departman za fiziku
Diplomirani fizičar – master
Diplomirani fizičar – master fizike-astronomije
Diplomirani fizičar – master fizike-meteorologije
Diplomirani fizičar – master medicinske fizike
Diplomirani profesor fizike – master
Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Diplomirani menadžer u hotelijerstvu– master
Diplomirani menadžer u lovnom turizmu – master
Diplomirani menadžer u turizmu – master
Diplomirani profesor geografije – master
Menadžer u gastronomiji
Departman za hemiju
Diplomirani biohemičar – master
Diplomirani biohemičar – master
Diplomirani ekoinženjer – master zaštite životne sredine
Diplomirani hemičar – master
Diplomirani hemičar – master kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom
Diplomirani profesor hemije – master
Departman za matematiku i informatiku
Diplomirani informatičar – master
Diplomirani informatičar – master poslovne informatike
Diplomirani inženjer matematike – master
Diplomirani matematičar – master
Diplomirani matematičar – master matematike finansija
Diplomirani profesor informatike – master
Diplomirani profesor matematike – master
Multidisciplinarni obrazovni profili
Diplomirani profesor biologije – geografije, master
Diplomirani profesor biologije – hemije, master
Diplomirani profesor fizike – hemije, master
Diplomirani profesor fizike – informatike, master
Diplomirani profesor prirodnih nauka – master

TEHNOLOŠKI FAKULTET, Novi Sad>>>
Biotehnologija
Farmaceutsko inženjerstvo
Hemijsko inženjerstvo
Inženjerstvo materijala
Prehrambeno inženjerstvo