Finance for non-finance

(Kurs finansija za osobe koje ne pripadaju finansijskim odeljenjima)
- osnovni zadaci i principi rada odeljenja finansija
- uloga odeljenja finansija u kompaniji
- procena vrednosti imovine i obaveza
- fiksni i varijabilni troškovi
- cash-flow (novčani tok)
- bilans; bilans uspeha; drugi tipovi bilansa
- ratio-analysis (racio-analiza)
- out-souurcing
- tipovi angažovanja radnika
- obračun primanja; porezi i doprinosi
- budžet
- usaglašavanje budžeta odeljenja na nivou kompanije
- return of investment analysis, ROI
(analiza povraćaja investicija)
- donošenje finansijskih odluka
- odgovornosti finansijskog menadžera i direktora kompanije
- praktične vežbe