Harfa

1. Početni kurs
2. Srednji kurs
3. Napredni kurs
4. Dodatni časovi, pomoć pri vežbanju, konsultacije
5. Osnove iz solfeđa i teorije muzike
6. Nastava za vanredne učenike muzičkih škola u Srbiji i priprema za polaganje završnih ispita i sticanja diploma tih škola

Nastava je prilagođena svim uzrastima.
UPIS je u toku!

Harfa je jedan od najstarijih instrumenata i svira se u gotovo svim delovima sveta. Mnogi veruju da je najraniji predak harfe lovački luk sa zategnutom žicom, na koji se vremenom dodavalo još žica i šuplji predmet u ulozi rezonantnog tela. Zvuk harfe je vrlo bogat i plemenit, a postoji verovanje da zvuk harfe ima i lekovito dejstvo.

Danas su popularne pedalne, keltske i električne harfe. Pedalna ili koncertna harfa ima 46-48 žica i u dnu 7 pedala koje služe za promenu visine svakog tona. Keltska harfa je manja, ima od 23-38 žica, a umesto pedala ima tzv. preštimače, odnosno, polugice na svakoj žici kojima se visina tona menja ručno. Keltska harfa se još zove i mala harfa, dok je u svetu poznata kao lever harp. Harfa može biti deo kamernog sastava koji najčešće čine gitara i harfa, flauta i harfa, violina i harfa, vokal i harfa.

Na keltskoj harfi mogu se svirati različiti muzički žanrovi:
Ambijentalna etno muzika
Klasična muzika
Popularna muzika
Moderna klasična muzika
Orkestar harfi
Harfa i flauta
Bluz na električnoj harfi
Filmska muzika... korigan

Nastava u Eduka Centru održava se na harfi francuskog proizvođača Camac, model Korrigan i ima 38 žica. Nastavu vodi Željka Milošević. Željka je rođena 1985. god. Muzikom se bavi od svoje osme godine, a harfu svira od 2001. godine. Harfu je diplomirala 2013. god. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi mr. Staše Mirković Grujić. 2008. god. je diplomirala Snimanje i obradu zvuka na Akademiji umetnosti Beograd, sada radi kao nastavnik na istoimenom smeru u Srednjoj muzičkoj školi "Petar Konjović", Sombor. 2011. godine je specijalizirala Menadžment kulture i umetnosti na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Direktor je asocijacije umetnika "Art Mreža" iz Novog Sada, kao i zamenik direktora "Fabrik Art" iz Beograda. Organizator je internacionalnih edukativnih projekata u okviru Evropskog programa "Mladi u akciji", gde radi na neformalnoj edukaciji i povećavanju socijalne inkluzije mladih. Pored klasične muzike svira i komponuje pop-rock, experimentalno-ambijenatalnu i irsku-keltsku muziku. Svira keltsku harfu i komponuje već šest godina u multimedijalnoj grupi "Feabrik", sa kojom je nastupala na različitim internacionalnim festivalima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu, od kojih se izdvajaju: Radionica za decu (Grčka, 2011.); Simpozijum "Artsympo Impro Prive" (Mađarska, 2010.); European International Book Art Biennale (Rumunija, 2010.); Festival "Art for Peace" (Turska, 2009.); Umetnički simpozijum "Zone Zero" (Grčka, 2009.); Festival "Moved Wind" (Nemačka, 2008.); Bijenale proširenih medija (Srbija, 2007.).

Više o predavaču, kursevima i instumentu: www.harpomania.com