Intervju

- prva selekcija prijava
- analiza CV-a
- grupni intervju
- intervju 1:1
- out-of-office 1.1 intervju
- prva rečenica, prvi utisak
- provera prethodnog informisanja
- radno iskustvo
- reference
- kandidat siguran u sebe – mač sa dve oštrice
- standardna pitanja intervjua
- provera iskrenosti
- "Koliku platu očekujete"?
- "Šta Vi očekujete od ove firme"
- “kako pohvaliti / trenirati / narediti / raskinuti saradnju”
- "Imate li Vi pitanja?"
- imidž kandidata
- intervju na stranom jeziku
- epilog intervjua