Priprema za intervju

I deo: opšte karakteristike
- na koji se konkurs javiti?
- pisanje CV-a (skraćena verzija, postoji posebni trening)
- prethodno informisanje o kompaniji gde se aplicira
- priprema za grupni intervju & grupni intervju
- priprema za 1:1 intervju & intervju 1:1
- prvi utisak; prva rečenica - 99% uspeha
- biti siguran u sebe
- "Koliku platu očekujete"?
- "Šta Vi očekujete od ove firme"
- “kako pohvaliti / trenirati / narediti / raskinuti saradnju?”
- standardna pitanja intervjua
- imidž
- "Imate li Vi pitanja?"
- intervju na stranom jeziku

II deo: specijalizovani deo
- specifičnosti intervjua za radno mesto:
u banci ili
u osiguravajućem društvu ili
u kozmetičkoj kući ili
u kompaniji koja posluje direktnom prodajom ili
u kompaniji baziranoj na mrežnom marketingu ili
u turističkoj agenciji ili
u marketingu ili
menadžera ili
direktora ili
komercijaliste ili
 administrativnog službenika i dr.