Italijanski

1. Livello elementare A1 e A2 - početni nivo (1 i 2)
2. Livello intermedio B1 e B2 - srednji nivo (1 i 2)
3. Livello avanzato - viši nivo
4. Italijanski za decu

POSEBNA PONUDA:

- poslovni italijanski jezik
- konverzacija
- intenzivni kursevi (trajanje: do 2 meseca; dinamika: 4-5 puta nedeljno po 2 školska časa)

 

Literatura:

Italijanski za decu
1. Forte! 1 - Corso di lingua italiana per bambini
2. Forte! 2 - Corso di lingua italiana per bambini
3. ELI Vocabolario illustrato Italiano - Junior

Italijanski za mlade od 12 do 18 godina
1. Progetto italiano Junior 1- Corso multimediale per preadolescenti e adolescenti
2. Progetto italiano Junior 2- Corso multimediale per preadolescenti e adolescenti

Italijanski za odrasle
1. Allegro 1, 2, 3- Corso di italiano per stranieri
2. Nuovo Progetto italiano 1,2,3- Corso multimediale di lingua e civiltà italiana

Ostala literatura- gramatika, priručnici, kultura i civilizacija

1. Una Grammatica italiana per tutti 2- Livello intermedio (B1-B2)
2. Magari- Corso di lingua italiana per stranieri rivolto a studenti di livello intermedio e avanzato (B1 - C1)
3. Le preposizioni italiane - per studenti di ogni livello
4. Italiano per modo di dire
5. Da zero a cento
6. Qua e là per l'Italia

Stručni kursevi
1. Italiano per giuristi
2. Italiano per economisti
3. Italiano per medici

 

Zanimljivosti:

Galipoli-biser Salenta / Eduka Centar #blog

Neotkrivena Italija I deo / Eduka Centar #blog

Eci peci pec / Eduka Centar #blog