Konkurs

- kreiranje konkursa
- pisanje CV-a
- navođenje referenci
- prethodno informisanje o kompaniji gde se aplicira
- priprema za grupni intervju & grupni intervju
- priprema za 1:1 intervju & intervju 1:1
- prvi utisak; prva rečenica - 99% uspeha
- biti siguran u sebe
- "Imate li Vi pitanja?"
- "Koliku platu očekujete"?
- "Šta Vi očekujete od ove firme"
- pohvaliti / trenirati / narediti / raskinuti saradnju
- imidž
- intervju na stranom jeziku