Leadership

- kako biti lider, kako steći poverenje
- lider ili veliki šef
- umetnost sugerisanja i nametanja stava
- njihove ideje kao Vaše ideje
- neka budu ponosni na sebe
- obrti u priči
- umetnost slušanja
- savladavanje prigovora
- motivacija
- kreativne radionice, brain-storming
- nagrada i/ili kazna
- kako reći "ne"
- zapošljavanje / prekid saradnje
- lični plan uspeha / Personal Development Plan, PDP
- menadžer za jedan minut
- značaj pozitivne atmosfere
- balans direktive i demokratije
- team-building
- poslovni bonton, imidž (skraćena verzija, postoji poseban  trening)