Način rada

Eduka Centar je visokospecijalizovana ustanova čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti vezanih za lično i poslovno usavršavanje. U sastavu Eduka Centra nalazi se nekoliko odeljenja:

 • Škola stranih jezika - organizuje nastavu za učenje 32 strana jezika, prilagođenu različitim starosnim i interesnim grupama polaznika.

 • Prevodilački centar - pruža profesionalne usluge pismenog, konsekutivnog i simultanog prevođenja sa/na 32 strana jezika.

 • Centar za podršku učenicima i studentima - priprema maturante za polaganje prijemnih ispita prilikom upisa na fakultete i učenike 8. razreda prilikom upisa u srednje škole; pored toga, pruža podršku u učenju gotovo svih nastavnih predmeta koji su obuhvaćeni zvaničnim planom i programom obrazovnih ustanova u Srbiji – kroz invididualnu ili nastavu u manjim grupama.

 • Eduka Kongresni centar - organizuje seminare, predavanja, stručne skupove, promocije, radionice, konferencije za novinare, izložbe i druga dešavanja i prilagođava svoj poslovni prostor događajima klijenata.
   
 • Design&Dactylo Studio - pruža usluge grafičkog i web dizajna, pripreme za štampu i štampe, unosa i obrade teksta, lekture i stručne korekture, fotokopiranja i povezivanja.
U pružanju svih navedenih usluga, Eduka Centar se u potpunosti prilagođava svojim korisnicima. Rad Eduka tima fokusiran je na svakog pojedinačnog klijenta i njegove potrebe, zahteve i mogućnosti i ostvarenje njegovih ličnih ciljeva. S tim u vezi:

 • Predavači u Eduka Centru termin SVAKOG narednog časa utvrđuju na osnovu dogovora sa polaznicima i u skladu sa njihovim aktivnostima i slobodnim vremenom, vodeći pri tome računa o ispunjenju utvrđenog fonda časova.

 • Tempo nastave prilagođava se mogućnostima polaznika. Nastava se organizuje za male grupe od 2-8 polaznika, koje se formiraju na osnovu predznanja o konkretnoj materiji, uzrasta polaznika i njihovih razloga tj. ciljeva učenja. Takođe, postoji mogućnost organizovanja individualne nastave u prostoru Centra.

 • Osim redovne nastave u predavaonicama i amfiteatrima, pojedini časovi u Školi za strane jezike održavaju se i van prostorija Eduka Centra, u dogovoru sa polaznicima. U pitanju je "terenska" nastava koja podrazumeva posetu muzejima, galerijama, kulturnim centrima, pozorištima, bioskopima  i sl. kada se na navedenim mestima odigravaju događaji koji su u vezi sa redovnom nastavom (izložbe, predavanja, festivali, pozorišne predstave, projekcije filmova...).
 • Takođe, Škola stranih jezika, van redovnih termina za nastavu, jedanput nedeljno organizuje javna predavanja o načinu života, civilizacijskim odlikama, običajima i kulturološkim i jezičkim specifičnostima zemalja i naroda širom sveta, na svim kontinentima. Predavanja održavaju predavači i gosti Škole, a polaznici dobijaju mogućnost da prošire svoja znanja o jezicima koje uče i zemljama u kojima se ti jezici govore. Ovaj ciklus predavanja obuhvaćen je jedinstvenim nazivom "Recepti iz obrazovanja: Kako komunicirati sa svim kontinentima?".
 • Saradnici Prevodilačkog centra su brzi, tačni, precizni, efikasni i u mogućnosti da realizuju svoje usluge u kratkim vremenskim rokovima.
 • Centar za podršku učenicima i studentima organizuje nastavni program koji je u 100%-tnoj saglasnosti sa  pojedinačnim programima fakulteta i srednjih škola koje Centar podržava. Na taj način, polaznici Centra ostvaruju odlične rezultate:  već sedmu godinu zaredom, prolaznost maturanata na prijemnim ispitima za upis na fakultete je preko 95% (prethodne sezone, taj procenat se povećao na 98,5%, a od toga 85% su studenti upisani "na budžet"); takođe, prolaznost učenika osnovnih škola na prijemnim ispitima za upis u gimnazije je 100%; studenti lako i brzo polažu i najteže ispite na fakultetima, a učenici osnovnih i srednjih škola savladavaju problematično gradivo.

 • Eduka Kongresni centar je enterijerski izuzetno fleksibilan i prilagodljiv održavanju raznih vrsta događaja i susreta i u mogućnosti da odgovori na sve tehničke zahteve klijenata. Prostor je projektovan i uređen prema stvarnim potrebama svakog korisnika, kako bi se on osećao ugodno i komforno, a učinak dešavanja bio maksimalan.
 • Eduka Centar radi svakog dana od 9-23h (i nedeljom), bez letnjih i zimskih pauza. Upis na sve kurseve i obuke je UVEK u toku.