Nemački

1. Anfänger - početni A1 nivo
2. Grundstufe - osnovni A2 nivo
3. Mittelstufe - srednji B1 i B2 nivo
4. Oberstufe - viši C1 nivo
5. Wirtschafts-Deutsch - profesionalni C2 nivo *
6. Nemački za decu

*ovakva podela nivoa odgovara nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira i predstavlja kombinaciju podele prema Goethe-institutu i Austrijskom institutu


1. Anfänger - početni A1 nivo:
Fit in Deutsch 1 / Alltagsdt. 1 (A1)
Start Deutsch 1 /Alltagsdt. 2 (A1+)

Po završetku kursa, polaznik može da razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba; u stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti - na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju - kao i da sam odgovori na takva pitanja; u stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.


2. Grundstufe - osnovni A2 nivo:
Fit in Deutsch 2 / Alltagsdt. 3 (A2)
Start Deutsch 2 /Alltagsdt. 4 (A2+)

Po završetku kursa, polaznik može da razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju); u stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima; u stanju je da jednostavnim rečima opFit in Deutsch 1 / Alltagsdt.1iše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe...


3. Mittelstufe - srednji B1 i B2 nivo
Zertifikat Deutsch/Alltagsdt.5 (B1)
Zertifikat Deutsch/Alltagsdt.6 (B1+)
Po završetku kursa, polaznik može da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd; u stanju je da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja; u stanju je da se jasno i smisleno izrazi o poznatim temama i oblastima ličnog interesovanja, da govori o iskustvima i doživljajima, da opiše svoje snove, nade i ciljeve, i da ukratko obrazloži svoje planove i stavove...

Goethe Zertifikat- ZD für den Beruf / Alltagsdt.7,8,9 (B2, B2+)
Po završetku kursa, polaznik može da razume glavne sadržaje, kada se upotrebljava jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim sadržajima vezanim za posao, školu, slobodno vreme itd; može da se snađe u najvećem broju situacija sa kojima se susreće tokom putovanja u zemljama nemačkog govornog područja; tečno komunicira sa govornicima nemačkog jezika, jasno i smisleno se izražava o aktuelnim temama i oblastima ličnog interesovanja; u stanju je da govori o iskustvima i doživljajima kao i da obrazlaže svoje stavove, planove, ciljeve i može da prati nastavu na nemačkom jeziku, polaže ispite, piše radove... 


4. Oberstufe - viši C1 nivo
Goethe Zertifikat- Test DaF/ Alltagsdt. 10,11,12 (C1, C1+)
Po završetku kursa, polaznik može da razume širok spektar zahtevnih, dužih tekstova, i prepozna implicitna značenja u njima; izražava se spontano i tečno, bez česte i uočljive potrebe za traženjem odgovarajućih izraza; u stanju je da u društvenom i profesionalnom životu, ili tokom obrazovanja i studija jezik koristi delotvorno i fleksibilno; jasno, strukturirano i opširno se izjašnjava o kompleksnim sadržajima i, pritom, primereno koristi različita sredstva u svrhu povezivanja teksta...


5. Wirtschafts-Deutsch - profesionalni C2 nivo
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP); Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)/ Witschaftsdeutsch (C2)
Po završetku kursa, polaznik, bez ikakvih napora, razume sve što pročita ili čuje; u stanju je da sažme informacije iz različitih pisanih ili usmenih izvora i da pruži obrazloženja i objašnjenja kroz smisaoni prikaz; spontano, izuzetno tečno i precizno se izražava i može da pojasnit finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja...

 

Međunarodno priznati ispiti

Posle svakog, gore navedenog, kursa u Eduka Centru, moguće je polagati ispit ili u Goethe institutu ili u Österreich Institut Belgrad. Naziv ispita je identičan nazivu kurseva:

Fit in Deutsch 1 / Alltagsdt. 1 (A1)
Start Deutsch 1 /Alltagsdt. 2 (A1+)
Fit in Deutsch 2 / Alltagsdt. 3 (A2)
Start Deutsch 2 /Alltagsdt. 4 (A2+)
Zertifikat Deutsch/Alltagsdt.5 (B1)
Zertifikat Deutsch/Alltagsdt.6 (B1+)
Goethe Zertifikat- ZD für den Beruf / Alltagsdt.7,8,9 (B2, B2+)
Goethe Zertifikat- Test DaF/ Alltagsdt. 10,11,12 (C1, C1+)
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP); Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)/ Witschaftsdeutsch (C2)

Detaljne informacije o ispitima:
http://www.goethe.de/ins/cs/bel/lrn/prf/srindex.htm
http://www.osd.at/

 

POSEBNA PONUDA:

- poslovni nemački jezik
- konverzacija
- medicinski nemački jezik
- farmaceutski nemački jezik
- intenzivni kursevi (trajanje: do 2 meseca; dinamika: 4-5 puta nedeljno po 2 školska časa)

 

Literatura:

1. Berliner Platz Neu 1 (A1) - Deutsch im Alltag (Lemcke, Rohrmann, Scherling)

2. Berliner Platz Neu 2 (A2) – Deutsch im Alltag (Lemcke, Rohrmann)

3. Tangram Zertifikat Deutsch (B1-B2) - Rosa-Maria Dallapiazza,Eduard von Jan,
   Beate Blüggel, Anja Schümann, Max Hueber Verlag

4. Em neu – Abschlusskurs Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe C1 – Max Hueber Verlag