Online kursevi

drugi o nama eduka centar Godine 2010. nakon devet godina rada, Škola stranih jezika Eduka Centra kvalitetno je proširila svoju ponudu novim sistemom nastave: 32 strana jezika za koje Škola organizuje nastavu u svojim učionicama i amfiteatrima, od sada mogu da se uče i "na daljinu".

Ovaj način učenja primenjuje se kao glavni edukativni metod u zemljama velikih teritorija, a njegova upotreba u Eduka Centru podrazumeva:   

  • učenje jezika iz svoje kuće, internet caffe-a ili nekog trećeg mesta sa dobrom internet vezom
  • “živi” razgovor s predavačem (konverzacija + pisanje + slika)
  • besplatna tehnička podrška
  • cena časa ista kao i za redovan čas u prostoru Škole