Popusti

Prilikom upisa na bilo koji kurs jezika, pripreme za polaganje prijemnih ispita, pohađanje dodatne školske i fakultetske nastave ili poslovni trening, polaznik Eduka Centra ostvaruje pravo na odgovarajući popust, prema utvrđenoj skali:

 

1. za članove istog domaćinstva (porodica, muž/žena, brat/sestra i sl.) koji ISTOVREMENO pohađanju isti ili različite kurseve/obuke/treninge - POPUST 15% za svakog člana

 

2. za aktuelnog polaznika bilo kog kursa/obuke/treninga na osnovu čije se preporuke upiše novi polaznik - POPUST 15% na uplaćena sredstva polaznika*
*Napomena: u ovom slučaju, navedeni popust ne važi za obuku "Priprema za polaganje prijemnih ispita"

 

3. za polaznika koji pohađa 2 kursa/obuke/treninga - POPUST 15% na oba kursa*
*Napomena: u ovom slučaju, navedeni popust ne važi za obuku "Priprema za polaganje prijemnih ispita"

 

4. za polaznika koji pohađa 3 kursa/obuke/treninga - POPUST 20% na sva tri kursa*
*Napomena: u ovom slučaju, navedeni popust ne važi za obuku "Priprema za polaganje prijemnih ispita"

 

5. za pravna lica-članove EDUKA CLUB-a ili stalne klijente sa kojima su sklopljeni pojedinačni ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji, POPUSTI do 50% definisani su članstvom ili ugovorom