PR - Odnosi sa javnošću

- šta podrazumeva odnos sa javnošću
- tipovi odnosa sa javnošću
- komunikacija (skraćena verzija, postoji posebni trening)
- retorika
- marketing / advertizing / PR / odnosi sa javnošću
- korporativni identitet
- pojam i građenje brenda
- odnosi sa medijima
- konferencija za štampu
- interni odnosi sa javnošću
- društvena odgovornost
- menadžment događaja
- sponzorstva
- lobiranje
- krizni odnosi sa javnošću
- PR 2:0 (skraćena verzija, postoji posebni trening)