Veština pregovaranja

- tehnika definisanja potreba
- tehnika ograničenog vremena
- tehnika “ako …, onda
- tehnika “ovo ili ovo
- tehnika “u isto vreme
- tehnika ljubaznog prodavca
- tehnika korišćenja parafraza
- tehnika demonstriranja sigurnosti
- tehnika prodaje u 3 koraka
- tehnika minimiziranja cene
- “salama” tehnika
- “inventory metod”
- tehnika slučajnog isticanja „lične sreće“