Veštine prezentovanja

- značaj kvalitetne prezentacije
- pasivni i aktivni slušaoci, interaktivnost
- načini prezentovanja
- prva rečenica - 99% uspeha
- govor tela, mimika, gestikulacija
- kada napraviti pauzu?
- demonstracija & praksa
- kako znati da li slušaoci uopšte slušaju?
- imidž
- upotreba power point-a, flash-a...
- prezentacija putem mail-a
- print-prezentacija
- video-prezentacija (power point, flash)
- provokativna pitanja tokom prezentacije
- veština ubeđivanja
- zaključak prezentacije