EDUKA program za studente

EDUKA program za studente obuhvata 28 poslovnih treninga i radionica namenjenih, isključivo, studentima. Sve obuke traju 1 ili 2 dana i po sadržaju, ali i cenama, prilagođene su studentima. Održavaju se u Novom Sadu i vode ih predavači i saradnici Eduka Centra – uglavnom, licencirani treneri i ostvareni profesionalci sa bogatom radnom biografijom.

Cilj ovog programa je podrška studentima u pripremi za ulazak u "poslovni svet".

 

1. Job-Related Business English – Telefoniranje (eng.)
Ovo je samo jedan od segmenata specijalizovanog kursa poslovnog engleskog jezika, koji se kreira na osnovu realnih, konkretnih potreba polaznika. Obuka je u potpunosti prilagođena potrebama i ciljevima polaznika i primenjiva u njihovom realnom radnom okuženju. Kurs vodi magistar engleskog jezika i književnosti sa sertifikatom FTBE Londonske privredne komore i aktuelni predavač na Univerzitetu u Novom Sadu.
Ovaj segment kursa obrađuje sledeće teme: priprema za dolazne pozive; priprema za odlazne pozive; javljanje na telefon; uspostavljanje veze; iznošenje problema / traženje informacije; iznošenje razloga za poziv; izvinjavanje preko telefona/pokazivanje razumevanja; ostavljanje i primanje poruka; planiranje i promena planova; obavljanje rezervacija/ poručivanje/rezervacije konferencija; žalbe preko telefona; završavanje razgovora; konferencijski pozivi.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.200,00 dinara
Broj učesnika: od 8 do 15

 

2. Job-Related Business English – Vođenje prezentacija (eng.)
Ovo je još jedan segment specifičnog kursa poslovnog engleskog jezika, koji se kreira na osnovu realnih, konkretnih potreba polaznika. Obuka je u potpunosti prilagođena potrebama i ciljevima polaznika i primenjiva u njihovom realnom radnom okuženju. Kurs vodi magistar engleskog jezika i književnosti sa sertifikatom FTBE Londonske privredne komore i aktuelni predavač na Univerzitetu u Novom Sadu. .
Ovaj segment kursa obrađuje sledeće teme: lično predstavljanje; predstavljanje kolega; predstavljanje firme; predstavljanje strukture firme; predstavljanje novog proizvoda ili usluge koje nudi firma; predstavljanje problema; predstavljanje grada u kome se firma nalazi; početak prezentacije; objašnjavanje razloga za prezentaciju; iznošenje glavnih tema prezentacije; uvođenje prve teme i prelazak na sledeću temu; iznošenje detalja, predstavljanje novih informacija; vraćanje na predhodne teme; spominjanje problema; predlaganje rešenja problema; sumiranje; završavanje prezentacije i najava pitanja posle prezentacije; odgovaranje na pitanja; ako nešto krene kako ne treba...
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.300,00 dinara
Broj učesnika: od 8 o 15

 

3. Job-Related Business English – Poslovna korespodencija (eng.)
Ovo je još jedan segment specifičnog kursa poslovnog engleskog jezika, koji se kreira na osnovu realnih, konkretnih potreba polaznika. Obuka je u potpunosti prilagođena potrebama i ciljevima polaznika i primenjiva u njihovom realnom radnom okuženju. Kurs vodi magistar engleskog jezika i književnosti sa sertifikatom FTBE Londonske privredne komore i aktuelni predavač na Univerzitetu u Novom Sadu. .
Ovaj segment kursa obrađuje sledeće teme: upiti (traženje kataloga i cenovnika, traženje detalja i uzoraka, predlaganje uslova i metoda plaćanja, popusta); naručivanje (naručivanje, odgovaranje na narudžbinu, kašnjenje ispuruke, odbijanje porudžbine); plaćanje (fakture, načini plaćanja, traženje novih rokova za plaćanje, odgovor na zahtev za nove termine za plaćanje); žalbe (pisanje žalbi, predlozi za rešavanje problema, odgovor na žalbu - kako dobiti na vremenu da bi ste ispitali sve detalje, objašnjavanje greške, rešenje problema, odbijanje žalbe...); različita korespodencija (rezervacija, ugovaranje termina, izražavanje saučešća čestitke); korespodencija unutar firme (memorandumi, izveštaji).
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.400,00 dinara
Broj učesnika: od 8 do 15

 

4. Pisanje CV-ja i priprema za intervju na engleskom jeziku (eng.)
Kako se piše dobar CV i efektno motivaciono pismo, prilikom apliciranja na konkurse u inostranim preduzećima? Kako se dobro pripremiti za grupni i individualni razgovor za posao koji se vodi na engleskom jeziku? Koja su standardna pitanja i prihvatljive formulacije odgovora?
Radionicu vodi magistar engleskog jezika i književnosti i aktuelni predavač na Univerzitetu u Novom Sadu.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.200,00 dinara
Broj učesnika: od 8 do 15

 

5. Pisanje CV-ja i priprema za intervju (srp.)
Teme: na koji se konkurs javiti?; prethodno informisanje o kompaniji gde se aplicira; izbor forme; izbor jezika; tekst CV-a; biografija; prethodno radno iskustvo; izbor referenci; fotografija; poštovanje zahteva konkursa; estetski aspekti; motivaciono pismo; biti originalan?; način slanja CV-a; prijava na konkurs preko Infostuda, BestJobs-a..,; priprema za grupni intervju i simulacija grupnog intervjua; priprema za 1:1 intervju i simulacija intervjua 1:1; prvi utisak; prva rečenica - 99% uspeha; biti siguran u sebe; "Koliku platu očekujete"?; "Šta Vi očekujete od ove firme?"; kako pohvaliti / trenirati / narediti / raskinuti saradnju?; standardna pitanja intervjua; imidž; "Imate li Vi pitanja?"; specifičnosti intervjua za radno mesto u banci, osiguravajućem društvu, kozmetičkoj kući, kompaniji koja posluje direktnom prodajom, kompaniji baziranoj na mrežnom marketingu, turističkoj agenciji, marketingu ili menadžera, direktora, komercijaliste, administrativnog službenika i dr.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 20

 

6. Prvi koraci u poslovnom svetu I: poslovna komunikacija
Teme koje se obrađuju na treningu: značaj komunikacije; pozitivna komunikacija; pasivna i aktivna komunikacija; verbalna i neverbalna komunikacija; smetnje uspešnoj komunikaciji; lični magnetizam; "...u isto vreme..."; kako reći ne; kako zamoliti; komunikacija nadređeni/podređeni; upoznavanje, telefonski razgovor; pravila komunikacije (pozdravljanje, sastanci...); posebne prilike (službeni ručak, koktel...); komunikacija pri intervjuu/prekidu saradnje; veština pregovaranja, veština ubeđevanja; veština prezentovanja (skraćena verzija); e- mail komunikacija; print komunikacija; sredstva komunikacije; feedback; poslovni bonton, imidž (skraćena verzija, postoji poseban trening).
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

7. Prvi koraci u poslovnom svetu II: poslovni bonton i poslovni imidž
Teme koje se obrađuju na treningu: stil, imidž; garderoba, obuća, modni detalji, nakit, kola; frizura, make-up, mirisi, nokti, ten; lični styling; personality; poslovni bonton i imidž; radno mesto - svaki dan, sastanak, sastanak na visokom nivou, prezentacija, koktel, prijem, radni ručak, svečani ručak, dodela nagrada; telefonski razgovor; e-mail-komunikacija; print komunikacija; upoznavanje, pozdravljanje; potčinjeni / nadređeni; umetnost pregovaranja; kako zamoliti; kako reći "ne".
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

8. Veštine prezentovanja
Teme koje se obrađuju na treningu: značaj kvalitetne prezentacije; pasivni i aktivni slušaoci, interaktivnost; načini prezentovanja; prva rečenica - 99% uspeha; govor tela, mimika, gestikulacija; kada napraviti pauzu?; demonstracija i praksa; kako znati da li slušaoci uopšte slušaju?; imidž; upotreba Power Point-a, Flash-a...; prezentacija putem e-mail-a; print-prezentacija; video-prezentacija; provokativna pitanja tokom prezentacije; veština ubeđivanja; zaključak prezentacije.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

9. Time Management: Uspešno upravljanje vremenom
Teme koje se obrađuju na treningu: organizacija vremena; kradljivci vremena; najčešće greške i dobre prakse; veština planiranja; kratkoročni i dugoročni ciljevi; odabir prioriteta; organizovati ili uraditi; delegiranje ; “ja ću to uraditi najbolje”; načini organizacije vremena; veština vođenja sastanka; lift tehnika; time management i vođenje projekata; upotreba Lotus / Outlook kalendara i sl.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

10. Osnovne menadžerske veštine
Cilj treninga je da kod učesnika razvije osnovne veštine, neophodne za uspešno vođenje drugih. Teme: postavljanje ciljeva; delegiranje; motivisanje zaposlenih; podučavanje zaposlenih; pregovaračke veštine...
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

11. Leadership
Teme koje se obrađuju na treningu: kako biti lider, kako steći poverenje; lider ili veliki šef; umetnost sugerisanja i nametanja stava; njihove ideje kao Vaše ideje; neka budu ponosni na sebe; obrti u priči; umetnost slušanja; savladavanje prigovora; motivacija; kreativne radionice, brain-storming; nagrada i/ili kazna; kako reći "ne"; zapošljavanje / prekid saradnje; lični plan uspeha / Personal Development Plan, PDP; menadžer za jedan minut; značaj pozitivne atmosfere; balans direktive i demokratije; team-building; poslovni bonton, imidž.
Trajanje: 2 dana
Cena: 2.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

12. Upravljanje projektima
Teme koje se obrađuju na treningu: ideja; od ideje ka planu; priprema; budžet; povraćaj investicije / return of investment, ROI; projekt tim, projekt lider; vremenska organizacija; spoljni faktori; subjektivne i objektivne okolnosti; delegiranje; značaj povremenih sastanaka; timski duh; predimplementacija; implementacija; postimplementacija; praćenje uspešnosti projekta / follow-up; učenje na greškama / lessons learned.
Trajanje: 2 dana
Cena: 2.200,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

13. Tehnike prodaje
Teme: zašto primenjivati tehnike prodaje?; kako identifikovati potencijalnog kupca?; priprema za prvi kontakt; prvi kontakt; sastanak; analiza mogućnosti; priprema rešenja; prezentovanje rešenja; evaluacija mišljenja kupca; pregovori; kako dobiti potvrdan odgovor; savladavanje prigovora; naše karakteristike; tehnika definisanja potreba; tehnika ograničenog vremena; tehnika “ako …, onda …; tehnika “ovo ili ovo"; tehnika “u isto vreme”; tehnika ljubaznog prodavca; tehnika korišćenja parafraza; tehnika demonstriranja sigurnosti; tehnika prodaje u 3 koraka; tehnika minimiziranja cene; “salama” tehnika; “inventory metod”; tehnika slučajnog isticanja „lične sreće“.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

14. Veštine pregovaranja
Teme koje se obrađuju na treningu: razlika između prodaje i pregovora; tehnike i alati dobre pripreme; faze pregovora; veštine pozicioniranja po fazama pregovora; stilovi vođenja pregovora; metode i tehnike „win-win“pregovora; tehnike pregovaranja u različitim okolnostima; priprema za problematična pregovaranja; govor tela; kako prepoznati izvore nesporazuma i zastoja tokom pregovaranja; uticaj na ponašanje druge strane u pregovorima; zaključenje pregovora s najboljim mogućim rezultatom.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

15. Rad sa teškim klijentima
Teme koje se obrađuju na ovom treningu: komuniciranje sa nezadovoljnim klijentom; kako prevazići nerazumevanje; fraze koje treba izbegavati; pogrešna uverenja pri komuniciranju; pritužbe su dobrodošle; rešavanje primedbi; kako prepoznati dragocenost primedbi; kako uspešno rešavati primedbe; pristup zahtevnom, nezadovoljnom klijentu; kako postupiti sa nezadovoljnim klijentom; rešavanje problema; ponašanje koje izaziva poštovanje; učtivo konfrontiranje...
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

16. Uvod u PR
Teme koje se obrađuju na ovom treningu: šta podrazumevaju odnosi sa javnošću (Public Relations); tipovi odnosa sa javnošću; komunikacija; retorika; marketing / advertizing / PR; korporativni identitet; pojam i građenje brenda; odnosi sa medijima; konferencija za novinare; interni odnosi sa javnošću; društvena odgovornost; menadžment događaja; sponzorstva; lobiranje; odnosi sa javnošću u kriznim situacijama; etička pitanja u PR-u; PR alati danas; on-line PR...
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

17. Organizacija događaja
Organizacija događaja je jedan od vrlo efikasnih PR alata, čijom se primenom ostvaruje neposredna komunikacija s ciljnom javnošću. Poruke koje šalju kompanija, organizacija ili pojedinac, prenose se direktno, a na isti način mogu se dobiti i povratne informacije od ciljne javnosti. Zbog toga organizacija specijalnih događaja ima poseban značaj u oblasti odnosa s javnošću i može biti nezamenjiv kanal komunikacije.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

18. Javni nastup
Cilj radionice je sticanje veština za što efikasniji i kvalitetniji javni nastup. Teme: priprema za javni nastup; kako se izboriti sa tremom; značenje i standardi neverbalne komunikacije; kako razvijati svoju govornu kulturu; principi uvežbavanja glasa; govor na skupu / sastanku (na mestu ili za govornicom ); psihološke pripreme govornika; fizičke pripreme govornika; kako fazno izgraditi sopstveni stil govorništva i javnog nastupa; izbor medija koji najbolje odgovaraju našim potrebama; kako se pregovara sa novinarima?; vrste voditelja na TV i radiju; poželjno ponašanje u studiju; oblačenje za TV-studio; kako prevazići problem "nepripremljenog voditelja"; kako razgovarati sa voditeljem koji nema dobre namere;
gestovi, mimika, pokreti govornika u TV-studiju; bonton u TV / radio studiju; poslovni bonton na stručnom skupu, proslavi, manifestaciji...
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.200,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 20

 

19. Uspešna PR kampanja
Teme: značaj određivanje pravog položaja i uloge odnosa s javnošču u organizaciji; značaj ispravne organizacije PR odeljenja; važnost kreativnosti i detaljnog planiranja PR aktivnosti; ključni faktori za PR planiranje; definisanje ciljeva; identifikovanje ključnih ciljnih javnosti; alati i resursi neophodni za sprovođenje uspešne PR kampanje; kako odrediti budžet za PR aktivnosti; studije slučaja (case studies); primeri iz prakse.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.200,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

20. Krizni PR
Kako uspešno komunicirati u kriznim situacijama? Teme koje se obrađuju na ovom treningu: kako izbeći negativne posledice krizne situacije?;  neophodnost efikasne komunikacije; spinovanje negativnih informacija; ko je zadužen za krizno komuniciranje?; ko i kako kontroliše rad kriznog tima?; profesionalno postupanje sa medijima u vreme krize; anti-krizne komunikacije; upravljanje reakcijama; ključni faktori uspeha u kriznim situacijama; povratak u normalno stanje; ponašanje članova kriznog tima – jedan od ključnih faktora uspeha; razumevanje ponašanja pojedinaca kada su izloženi pritisku; kako efikasno savladati unutrašnje slabosti i spoljne prepreke; razvoj vlastitih sposobnosti za komunikaciju u krizi; primeri komuniciranja u kriznim situacijama.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.200,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30 

 

21. Uvod u HR: Organizacija i razvoj ljudskih resursa
Teme koje se obrađuju na treningu: uloga i delokrug rada funkcije upravljanja ljudskim resursima; HR (Human Resources) – kontekst u
organizaciji; ključne aktivnosi HR-a; tipovi organizacione strukture; strukture HR-a; uloga HR-a u organizaciji; uloga HR-a u doprinosu efikasnosti
organizacije; analiza posla i upravljanje performansama zaposlenih; specifikacija radnog mesta; zapošljavanje; oglašavanje radnog mesta; osmišljavanje toka procene; strategije vođenja razgovora; ocenjivanje kandidata; ocena učinka i razvoj karijere; obuka i razvoj; analiza potreba za veštinama i obukom; dizajniranje i izvođenje trening programa; coaching.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

22. Rad u timu
Cilj treninga je upoznavanje sa značajem i dinamikom timskog rada, vrstama timova i timskih uloga, kao faktorima koji utiču na postizanje ili umanjenje sinergije u timu. Na osnovu stečenih znanja, svaki učesnik će biti motivisan da pruži veći lični doprinos timskom radu, ali i obučeniji da efikasnije upravlja timom, kada se nađe u situaciji da, kao lider tima, treba da vodi tim, odabere članove tima i motiviše ih da uspešnije obavljaju poslovne zadatke.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

23. Uspešno funkcionisanje pod stresom
Osnovni cilj ove radionice je upoznavanje sa nastankom stresa i njegovim uticajem na ličnu efikasnost i učinak u različitim situacijama, kao i sticanje veština efektivnog upravljanja sopstvenim stresogenim reakcijama. Radionica nudi mogućnost svakom učesniku da prepozna sopstveni stil funkcionisanja u stresnim situacijama, kao i da nauči da konstruktivno pristupi problemu, zauzime pozitivan stav, uspostavi bolju kontrolu nad svojim emocijama u datoj situaciji, te tako poveća lični učinak i zadovoljstvo sobom.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

24. Uspešno rešavanje problema
Trening je osmišljen kao kratak vodič za konstruktivno rešavanje problema, koji nudi zaokruženu sliku procesa: od analize situacije i određivanja uzroka problema, preko suočavanja sa barijerama i preprekama za rešavanje problema, do učenja tehnika donošenja pravih odluka i njihovog sprovođenja u praksi.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

25. Veštine usmenog prevođenja: obuka za prevodioce
Radionica se bazira na obrađivanju različitih modaliteta usmenog prevođenja (simultano, konsekutivno i varijante). Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa varijetetima prevodilačkih situacija i problematikama svake od njih, kao i da se upoznaju sa najvažnijim elementima potrebnim za uspešno bavljenje usmenim prevođenjem. Teme: ključni elementi–veštine uspešnog usmenog prevoda; simultano prevođenje–kabina; simultano prevođenje–šaptanje; simultano prevođenje–podrška; konsekutivno prevođenje-pres konferencija; konsekutivno prevođenje–govor; konsekutivno prevođenje–predavanje; kombinovano prevođenje–eskort; štafeta; prevod dokumenta na licu mesta.
Ova radionica predstavlja uvod u rad EDUKA Škole usmenog prevođenja i tromesečne obuke simultanih i kosekutivnih prevodilaca.
Trajanje: 2 dana
Cena: 3.000,00 dinara
Broj učesnika: od 8 do 20

 

26. Metodika nastave stranih jezika: obuka za predavače stranih jezika
Trening metodike nastave stranih jezika koncipiran je tako da pomogne (budućim) predavačima da kritički pristupe svom načinu rada i preispitaju sopstvena uveranja o podučavanju. Fokusiran je na razvijanja osnovnih jezičkih veština (čitanja, slušanja, pisanja i govora), kao i na obrađivanje gramatičkih i vokabularnih jedinica u nastavi. Kroz praktične vežbe polaznicima će biti pruženo mnoštvo materijala i ideja koje se mogu korisistiti direktno ili adaptirati na osnovu potreba njihovih polaznika. Ova radionica predstavlja uvod u jednomesečnu obuke predavača stranih jezika u Eduka Centru.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.500,00 dinara
Broj učesnika: od 8 do 20

 

27. Investiranje na domaćoj i svetskim berzama
Milioni ljudi širom sveta aktivno upravljaju svojim novcem, investirajući na berzama. Kako se pametno investira novac, na domaćoj i svetskim berzama, ulaganjem u akcije, obveznice, valute, i robu (naftu, zlato i srebro)?
Polaznici će steći uvid u znanja i alate koje poseduju brokeri i portfolio menadžeri.
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

28. Trgovanje na FOREX-U
Šta je FOREX? Zašto FOREX? Kako se uspešno trguje na FOREX-u? Ko su glavni učesnici FOREX tržišta i kako se čitaju FOREX kvote?
Trajanje: 1 dan
Cena: 1.000,00 dinara
Broj učesnika: od 10 do 30

 

Upis na sve edukacije je počeo!

Potrebno je da nas, dolaskom u office Eduka Centra-Novi Sad, telefonom, e-mail-om ili popunjavanjem ovog on-line formulara, obavestite za koje ste edukacije iz našeg programa za studente zainteresovani. Nakon toga, informisaćemo Vas o tačnim terminima u kojima će se navedene obuke realizovati.

Plaćanje je avansno, obavlja se pre početka obuke, gotovinski (u office-u Eduka Centra) ili bezgotovinski (uplatnicom). Prilikom plaćanja, potrebno je doneti na uvid ili poslati kopiju sopstvenog važećeg indeksa.

Detaljne informacije o treninzima, upisu, cenama, uslovima plaćanja i sl. možete dobiti telefonom: 021 44 75 77, 064 67 91 600; lično: Eduka Centar, Mite Ružića 1, Novi Sad; ili e-mail-om: office@eduka-centar.com.
Dobro došli!