Vođenje projekta

- ideja
- od ideje ka planu
- priprema
- budžet
- povraćaj investicije / return of investment, ROI
- projekt tim, projekt lider
- vremenska organizacija
- spoljni faktori
- subjektivne i objektivne okolnosti
- delegiranje
- značaj povremenih sastanaka
- timski duh
- predimplementacija
- implementacija
- postimplementacija
- praćenje uspešnosti projekta / follow-up
- učenje na greškama / lessons learned