Subotica

Informacije o radu Eduka Centra na teritoriji Subotice možete dobiti direktno od naših poslovnih predstavnika:

Jovanka Zagorac
+ 381 63 58 50 72
kirka0202@yahoo.com