Besplatno testiranje

Prilikom upisa na kurseve stranih jezika u Eduka Centru, polaznici sa određenim predznanjem prolaze kroz proces testiranja. Testiranje podrazumeva polaganje tzv. ulaznih testova i, ukoliko je potrebno, usmene konsultacije sa jednim od predavača konkretnog jezika.  Cilj testiranja je utvrđivanje tačnog nivoa znanja polaznika, koje je značajno za kvalitetan nastavak učenja i efikasno usavršavanje.

Testiranje u Eduka Centru je besplatno. Polaznici testove mogu polagati u prostoru Škole. Takođe, polaznici kojima to odgovara, mogu testove dobiti e-mail-om ili fax-om, a postoji i mogućnost online testiranja:

- Online test znanja ENGLESKOG jezika

- Online test znanja ITALIJANSKOG jezika

- Online test znanja FRANCUSKOG jezika

- Online test znanja ŠVEDSKOG jezika

- Online test znanja NORVEŠKOG jezika

- Online test znanja NEMAČKOG jezika

- Online test znanja RUSKOG jezika

- Online test znanja GRČKOG jezika

- Test znanja ARAPSKOG jezika (pdf) + Answer Sheet